Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Centralna inauguracja roku szkolnego 1979/80

Czcionka:

 

Wieloletnim kierownikiem szkoły w Małym Płocku był Ignacy Potoczny. Po jego odejściu na emeryturę w 1971 r. kolejnym kierownikiem  został Marian Okurowski i pełnił tę funkcję przez dwa lata. W r. szk. 1973/74 dokonano reorganizacji szkoły – utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną. Stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół objęła Stanisława Rojecka. W tym czasie zlikwidowano szkoły w Mściwujach, Cwalinach Dużych i Józefowie. Dzieci były dowożone przyczepą traktorową do Małego Płocka, Kątów i Korzenistego.

 

Trudności lokalowe, z jakimi od dłuższego czasu borykała się szkoła w Małym Płocku, spowodowały, że w 1975 r. zrodził się pomysł budowy nowego lokum. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: dyrektor szkoły – Stanisława Rojecka, naczelnik gminy – Stanisław Szulc oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Włodzimierz Drozdowski. Dzięki usilnym staraniom pani dyrektor władze wyraziły zgodę na rozpoczęcie budowy w 1975 r.

 

W ciągu 4 lat wzniesiono nowoczesny budynek szkolny wraz z segmentem administracyjnym i dwiema salami gimnastycznymi. Wyposażenie klasopracowni zostało ufundowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w Warszawie oraz Kuratoria Oświaty i Wychowania w Łomży, Białej Podlaskiej, Bielsku Białej, Chełmnie Lubelskim, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim Płocku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu, Tarnowie, Warszawie, Zamościu. Swój udział w  wyposażeniu szkoły miały też Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych w Warszawie i Centralny Ośrodek Filmów Dydaktycznych w Warszawie. Obok kompleksu szkolnego stanął dom nauczyciela o 16 lokalach mieszkalnych.

 

W nowo wzniesionej szkole 3 września odbyła się Centralna Inauguracja r. szk. 1979/1980, w której wziął udział ówczesny Minister Oświaty – Józef Tejchma. Gospodarzem tej uroczystości był następca S. Rojeckiej na stanowisku Gminnego Dyrektora Szkół –  Julian Skiba.

  

W dniu ogólnopolskiej inauguracji szkole nadano imię Jana Kochanowskiego. Uczczono w ten sposób zaplanowane na 1980 rok obchody 450. rocznicy urodzin poety.

 

Przygotowania do tej uroczystości trwały przez cały poprzedzający rok szkolny. Rada Pedagogiczna przyjęła program  pracy dydaktyczno-wychowawczej, który zakładał wiele działań na terenie szkoły i w środowisku wiejskim. W celu przybliżenia dzieciom i rodzicom walorów umysłu i nieprzemijającej treści utworów poety organizowano apele szkolne w grupach wiekowych, utworzono kącik poety. Podczas lekcji języka polskiego i zajęć koła polonistycznego uczniowie poznawali twórczość i życie Kochanowskiego. Na lekcjach plastyki powstawały różnorakie wytwory twórczości uczniowskiej (ilustracje, projekty dekoracji, znaczków, medalionów, exlibrisów), które wystawiono w dniu uroczystości nadania szkole imienia.

 

Społeczeństwu przedstawiano postać patrona podczas zajęć społecznego Uniwersytetu dla Rodziców. Nawiązano kontakty z bibliotekami i muzeami w kraju w celu uzyskania pamiątek związanych z patronem.

 

Mieszkańcy gminy Mały Płock ufundowali szkole piękny sztandar, zaprojektowany przez artystów plastyków – Henryka Osickiego i Mieczysława Mazura. Na pierwszy plan wysuwa się sylwetka Jana z Czarnolasu i napis: „Zbiorcza Szkoła Gminna im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”, dziś już nieco zdezaktualizowany, ale będący świadectwem zmian we współczesnej oświacie.

 

Wymienieni wyżej plastycy zadbali też o dekoracje zewnętrzne podczas inauguracji, a także o dekoracje na elewacji zewnętrznej budynku szkolnego (postać Jana Kochanowskiego pod lipą, herby miast wojewódzkich – fundatorów wyposażenia szkolnego). Malowidła przetrwały do dziś.

 

Znany  artysta, Stanisław Lutostański z miejscowości Gać w gminie Łomża, jest autorem zwiastuna oraz popiersia Jana Kochanowskiego. Figura poety wykonana z drewna lipowego wita codziennie wchodzących do szkoły.

 

Julian Skiba pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół do 1982 r. W tym czasie stanowisko wicedyrektorów zajmowały panie: Krystyna Narewska, Barbara Boć. Po J. Skibie funkcję tę objęła Krystyna Narewska, wicedyrektorami byli: Barbara Boć, Andrzej Żelazny. W 1984 r. K. Narewska została Inspektorem Oświaty i Wychowania w Małym Płocku. Wówczas dyrektorem szkoły w Małym Płocku został Andrzej Żelazny, wicedyrektorem – Krystyna Szczepankowska. Rok szk. 1986/87 przyniósł zmiany na stanowiskach kierowniczych szkoły. Dyrektorem został Romuald Świdziński, który piastuje tę funkcję do dziś. Jego zastępcą w latach 1986 – 2000 była Teresa Pisiak.

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny